Heereweg 254 met een Treurbeek (Rechts voor het gemeentehuis)

Boomgegevens en adres

Boom 375 op Heereweg 254 met een Treurbeek (Rechts voor het gemeentehuis)
Contactgegevens
Naam eigenaar: Gemeente Lisse
Contactadres: Heereweg 254, 2161 BS Lisse
E-mailadres: bomen@lisse.nl
Telefoonnummer: 140252

Boomgegevens in 2916
Boomsoort: Treurbeuk
Wetenschappelijke naam: Fagus sylvatica “Pendula”
Stamdiameter: 75 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Slecht
Gebrek: Afstervingsverschijnselen.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Attentieboom
Maatregel: Jaarlijkse inspectie.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Grote omvang, vanuit 1 windrichting beeldbepalend. Vanuit alle richtingen beeldbepalend. Markante plek.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Heereweg 254 boom 375

Heereweg 254 met een treurbeek