Heereweg 273 met 11 bruine beuken (achter de kerk op een rij)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 90, 208, 209,  210, 211, 212, 213, 214, 252, 253, 254 en 255

Eigendom: particulier

Adres: Heereweg 273, 2161 BH Lisse

Aanduiding: achter de kerk op een rij

Boomgegevens  in 2016

Boomsoort: Bruine beuk
Wetenschappelijke naam: Fagus sylvatica ‘Atropunicea’
Stamdiameter: 82 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Matig
Conditie: Voldoende
Gebrek: Dood hout/afgestorven tak(ken). Onbekend vruchtlichaam.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen. Jaarlijkse inspectie.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote omvang, vanuit 1 windrichting beeldbepalend. Onderdeel van groep met beeldbepalende waarde.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Heereweg 273 boom 213