Heereweg 273 met een gewone linde (achter de pastorie, links van het pad,  6e boom)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 203

Eigendom: particulier

Adres: Heereweg 273, 2161 BH Lisse

Aanduiding: achter de pastorie, links van het pad,  6e boom

Boomgegevens  in 2016

Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 44 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Onvoldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Onvoldoende
Gebrek: Spechtengat. Dood hout/afgestorven tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen. Jaarlijkse inspectie.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Onderdeel van groep met beeldbepalende waarde.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek ofdendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Heereweg 273 boom 203