Heereweg 273 met een zomereik (rechts achter de pastorie)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 200

Eigendom: particulier

Adres: Heereweg 273, 2161 BH Lisse

Aanduiding: rechts achter de pastorie

Boomgegevens  in 2016

Boomsoort: Zomereik
Wetenschappelijke naam: Quercus robur
Stamdiameter: 94 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Slecht
Gebrek: Afstervingsverschijnselen. Dood hout/afgestorven tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen. Jaarlijkse inspectie.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote omvang, vanuit 1 windrichting beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee

Status in 23016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Heereweg 273 boom 200