Heereweg 273 met een zomereik (achter de pastorie, laatste boom langs het slootje)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 207

Eigendom: particulier

Adres: Heereweg 273, 2161 BH Lisse

Aanduiding: achter de pastorie, laatste boom langs het slootje

Boomgegevens  in 2016

Boomsoort: Zomereik
Wetenschappelijke naam: Quercus robur
Stamdiameter: 66 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: Dood hout/afgestorven tak(ken). Spechtengat.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen. Gerichte snoei.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek ofdendrologisch waardevol: Nee.
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

eereweg 273 boom 207