Heereweg 327 met een plataan (achter het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 142

Eigendom: particulier

Adres: Heereweg 327, 2161 BK Lisse

Aanduiding: achter het huis

Boomgegevens  in 2016

Boomsoort: Gewone plataan
Wetenschappelijke naam: Platanus x hispanica
Stamdiameter: 100 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1925
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: Gebroken tak(ken). Dood hout/afgestorven tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen. Gerichte snoei.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol:
Ja. Naar verluidt oudste plataan van Lisse. Uniek vanwege grootte.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Heereweg 327 boom 142