Heereweg 329 met een gewone beuk (2e rechts achter het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 1095

Eigendom: particulier

Adres: Heereweg 329, 2161 BK Lisse

Aanduiding: 2e boom rechts achter het huis

Boomgegevens  in 2016

Boomsoort: gewone beuk
Wetenschappelijke naam: Fagus sylvatica
Stamdiameter: 76 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1930
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria  in 2016
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Vanuit alle richtingen beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: –
Huidige status = geen

Gewenste status = waardevol

Heereweg 329 boom 1095

Gewenste status = waardevol