Heereweg 329 met een gewone beuk (3e boom rechts achter in de tuin)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 1096

Eigendom: particulier

Adres: Heereweg 329, 2161 BK Lisse

Aanduiding: 3e boom rechts achter in de tuin

Boomgegevens  in 2016

Boomsoort: Gewone beuk
Wetenschappelijke naam: Fagus sylvatica
Stamdiameter: 86 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1930
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Matig
Stamvoet: Matig
Conditie: Onvoldoende
Gebrek: Rotting stam. Rotting stamvoet.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Attentieboom
Maatregel: Jaarlijkse inspectie.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Vanuit alle richtingen beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: –
Huidige status = geen
Gewenste status = waardevol

Heereweg 329 boom 1096