Heereweg 343 met een wintereik (links van de school)

Boomnummer en adres

Boom 329 op Heereweg 343 met een wintereik (links van de school)
Contactgegevens
Naam eigenaar: Gemeente Lisse
Contactadres: Heereweg 254, 2161 BS Lisse
E-mailadres: bomen@lisse.nl
Telefoonnummer: 140252

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Oostenrijkse eik
Wetenschappelijke naam: Quercus x turneri
Stamdiameter: 89 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1940
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: Dood hout/afgestorven tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee. (Volgens de VOL wel)
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek  waardevol:
Ja. Minder dan 5 volwassen exemplaren van deze boomsoort in Lisse. Dendrologisch waardevol (volgens dr. B.K. Boom).

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Heereweg 343 boom 329

Heereweg 343 met een wintereik