Heereweg 357 met 3 lindes (voor het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummers, nieuw in 2020: 254 295,en 370

Eigendom: particulier

Adres: Heereweg 357, 2161 CB Lisse

Aanduiding: links voor het huis

Boomgegevens  in 2016

Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 41 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – lei (knippen)

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Karakteristieke snoeivorm.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

2020: Is boom 328 niet monumentwaardig meer?

Heereweg 357 boom 26