Heereweg 441 met 4 gewone lindes (ten westen van het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 92, 94, 275 en 312

Eigendom: particulier

Adres: Heereweg 441, 2161 DB Lisse

Aanduiding: ten westen van het huis

Boomgegevens  in 2016

Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 44 cm
Hoogteklasse: < 6 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – lei (knippen)

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Goed
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Nee.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand. Karakteristieke snoeivorm.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol

Heereweg 441 boom 92

Gewenste status = waardevol