Heereweg 450 met een gewone es (rechts achter het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 1107

Eigendom: particulier

Adres: Heereweg 450, 2161 DH Lisse

Aanduiding: achter het huis

Boomgegevens  in 2016

Boomsoort: gewone es
Wetenschappelijke naam: Fraxinus excelsior
Stamdiameter: 75 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Goed
Conditie: Voldoende
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: –
Huidige status = geen
Gewenste status = waardevol

Heereweg 450 boom 1107

Heereweg 450 met een es

Heereweg 450 met een es