Heereweg 451 met een gewone linde (rechts achter het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 42

Eigendom: particulier

Adres: Heereweg 451, 2161 DC Lisse

Aanduiding: rechts achter het huis

Boomgegevens  in 2016

Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 57 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Niet (volledig) te beoordelen
Conditie: Goed
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Niet te beoordelen
Maatregel: Alsnog (volledig) inspecteren.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Nee.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand. Karakteristieke snoeivorm.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Heereweg 451 boom 42