Heereweg 008 met een Canadese populier (rechts achterin naast de gebouwen)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 69

Eigendom: particulier

Adres: Heereweg 8, 2161 AG Lisse

Aanduiding: rechts achterin naast de gebouwen

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Canadese populier
Wetenschappelijke naam: Populus x canadensis
Stamdiameter: 110 cm
Hoogteklasse: 18 – 24 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: Dood hout/afgestorven tak(ken). Gebroken tak(ken). Onbalans
lengte-/diameterverhouding tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen. Gerichte snoei.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Grote omvang, vanuit 1 windrichting
beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Ja. Uniek vanwege grootte.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Heereweg 8 boom 68