Kanaalstraat 270e met een tweede kastanje (rechts voor het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 311

Eigendom: particulier

Adres: Kanaalstraat 270e 2161JZ Lisse

Aanduiding: rechts voor het huis

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Witte paardenkastanje
Wetenschappelijke naam: Aesculus hippocastanum
Stamdiameter: 70 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Matig
Stam: Matig
Stamvoet: Matig
Conditie: Onvoldoende
Gebrek: Kastanjebloedingsziekte.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Attentieboom
Maatregel: Jaarlijkse inspectie.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Onderdeel van groep met beeldbepalende waarde.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Status in 2020

Boom 311 of 310?

Huidige status = niet waardevol

De verwachting is dat de boom binnen
3 jaar begint af te sterven of dat het
risico op stambreuk of instabiliteit
gaat toenemen

Kanaalstraat 270e boom 311