Laan van Rijckevorsel 16 met een eik (rechts achter in de tuin)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 1033

Eigendom: particulier

Adres: Laan van Rijckevorsel 16 2161 KT Lisse Lisse

Aanduiding: rechts achter in de tuin

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Zomereik
Wetenschappelijke naam: Quercus robur
Stamdiameter: 55 cm
Hoogteklasse: 18 – 24 m
Plantjaar: 1960
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Goed
Gebrek: Dood hout/afgestorven tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of  dorp.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: –
Huidige status = geen
Gewenste status = waardevol

Laan van Rijckevorsel 16 boom 1033