Laan van Rijckevorsel 16 met 5 lindes (rondom het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 1003, 1004, 1005, 10o6 en 1007

Eigendom: particulier

Adres: Laan van Rijckevorsel 16 2161 KT Lisse Lisse

Aanduiding: voor het huis

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 60 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: < 1935
Boomtype: Vormboom – lei (knippen)

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Goed
Gebrek: N.v.t.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Grote omvang, vanuit 1 windrichting
beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: –
Huidige status = geen
Gewenste status = waardevol

 

Laan van Rijckevorsel 16 met een linde 4e boom rechts