Loosterweg Noord 6 met een gewone beuk (rechts  voor het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 195

Eigendom: particulier

Adres: Loosterweg Noord 6 2161 AP Lisse

Aanduiding: rechts  voor het huis

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone beuk
Wetenschappelijke naam: Fagus sylvatica
Stamdiameter: 66 cm
Hoogteklasse: 18 – 24 m
Plantjaar: 1960
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Goed
Conditie: Onvoldoende
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Loosterweg Noord 6 boom 195

Loosterweg N met een beuk