Loosterweg Noord 6 met een 3 lindes (midden voor het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 70

Eigendom: particulier

Adres: Loosterweg Noord 6 2161 AP Lisse

Aanduiding: midden  voor het huis

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 54 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1960
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Goed
Conditie: Goed
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Nee.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand. Karakteristieke snoeivorm.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Loosterweg Noord 6 boom 70