Loosterweg Noord 7 met een linde (rechts voor het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 190

Eigendom: particulier

Adres: Loosterweg Noord 7 2161 AP Lisse

Aanduiding: rechts voor het huis

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 72 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Onvoldoende
Stamvoet: Onvoldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: Bastwoekering. Rotting stam. Rotting stamvoet.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Kroon innemen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Vanuit alle richtingen beeldbepalend. Onderdeel van groep met beeldbepalende waarde.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol