Loosterweg Zuid 16 met een linde (rechts voor het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 30

Eigendom: particulier

Adres: Loosterweg Zuid 16 2161 DT Lisse

Aanduiding: rechts voor het huis

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 80 cm
Hoogteklasse: < 6 m
Plantjaar: 1935
Boomtype: Vormboom – knot

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Nee.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Loosterweg Zuid 16 boom 30

Loosterweg Zuid 16