Loosterweg Zuid 16 met een paardenkastanje (links voor het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 31

Eigendom: particulier

Adres: Loosterweg Zuid 16 2161 DT Lisse

Aanduiding: links voor het huis

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Witte paardenkastanje
Wetenschappelijke naam: Aesculus hippocastanum
Stamdiameter: 94 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1935
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom
Bevindingen boomveiligheidscontrole
Kroon: Matig
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: Kastanjebloedingsziekte.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Attentieboom
Maatregel: Jaarlijkse inspectie.
Aanwijscriteria
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of
dorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Grote
omvang, vanuit 1 windrichting beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of
dendrologisch waardevol: Nee.
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Loosterweg Zuid 16 boom 31