Loosterweg Zuid 17 met een esdoorn (rechts voor het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 189

Eigendom: particulier

Adres: Loosterweg Zuid 17 2161 DT Lisse

Aanduiding: rechts voor het huis

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone esdoorn
Wetenschappelijke naam: Acer pseudoplatanus
Stamdiameter: 93 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1930
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Goed
Conditie: Onvoldoende
Gebrek: Dood hout/afgestorven tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Grote omvang, vanuit 1 windrichting beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Loosterweg Zuid 17 boom 189