Marconilaan 1 met een esdoorn (rechts naast het appartementengebouw)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 1090

Eigendom: particulier

Adres: Marconilaan 1 2161 CD Lisse

Aanduiding: rechts naast het appartementengebouw

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Esdoorn
Wetenschappelijke naam:
Stamdiameter: 60 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1970
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Onderdeel van groep met beeldbepalende waarde.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Statuds in 2016
Vastgesteld in: –
Huidige status = geen
Gewenste status = waardevol

Marconilaan 1 boom 1090