Marconilaan 1 met een 4 esdoorns (op het grasveld)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 1019, 1090, 1091 en 1092

Eigendom: particulier

Adres: Marconilaan 1 2161 CD Lisse

Aanduiding: (op het grasveld)

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Noorse esdoorn cv.
Wetenschappelijke naam: Acer platanoides
Stamdiameter: 69 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1970
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Onderdeel van groep met beeldbepalende waarde.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: –
Huidige status = geen
Gewenste status = waardevol

Marconilaan 1 boom 1019