Kapvergunning aangevraagd voor Heereweg 27 en 29

In december 2017 is een kapvergunning aangevraagd.

Eind vorig jaar is er een kapvergunning afgegeven voor de waardevolle beuk (op de lijst nr 294) aan de Heereweg 27.

De VOL heeft besloten geen zienswijze in te dienen.