Loosterweg Noord 6 met een eik (rechts voor het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 35

Eigendom: particulier

Adres: Loosterweg Noord 6 2161 AP Lisse

Aanduiding: rechts voor het huis

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Zomereik
Wetenschappelijke naam: Quercus robur
Stamdiameter: 88 cm
Hoogteklasse: 18 – 24 m
Plantjaar: 1960
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Goed
Conditie: Voldoende
Gebrek: Losse tak(ken). Mechanische overbelasting.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen. Gerichte snoei.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Grote omvang, vanuit 1 windrichting beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Loosterweg Noord 6 boom 35

Loosterweg N met een beuk