Oranjelaan 28 met een Canadese populier (aan de overkant van de weg)

Boomgegevens en adres

Boom 373 op Oranjelaan 28 met een Canadese populier (aan de overkant van de weg)
Contactgegevens
Naam eigenaar: Gemeente Lisse
Contactadres: Heereweg 254, 2161 BS Lisse
E-mailadres: bomen@lisse.nl
Telefoonnummer: 140252

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Canadese populier cv.
Wetenschappelijke naam: Populus x canadensis cv.
Stamdiameter: 100 cm
Hoogteklasse: 18 – 24 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Goed
Gebrek: Opnieuw terugzetten i.v.m. takbreukgevaar
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen. Kroon innemen.

Aanwijscriteria
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Oranjelaan to 28 boom 373

 

Oranjelaan tegen over 28 met een populier