Oranjerlaan 70 een treurwilg (aan de overkant van de weg)

Boomgegevens en adres

Boom 371 bij Oranjerlaan 70 een treurwilg (aan de overkant van de weg)
Contactgegevens
Naam eigenaar: Gemeente Lisse
Contactadres: Heereweg 254, 2161 BS Lisse
E-mailadres: bomen@lisse.nl
Telefoonnummer: 140252

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Treurwilg
Wetenschappelijke naam: Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’
Stamdiameter: circa 120 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Niet (volledig) te beoordelen
Stam: Niet (volledig) te beoordelen
Stamvoet: Niet (volledig) te beoordelen
Conditie: Goed
Gebrek: Klimplanten kroon, stam en stamvoet.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Niet te beoordelen
Maatregel: Alsnog (volledig) inspecteren.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Grote omvang, vanuit 1 windrichting beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Oranjelaan to 70 boom 371

Oranjelaan 72 met een treurwilg