Schoolstraat 11 met een linde (rechts voor de school)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 289

Eigendom: particulier

Adres: Schoolstraat 11a, 2161 HB Lisse

Aanduiding:  rechts voor de school

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Amerikaanse linde
Wetenschappelijke naam: Tilia americana
Stamdiameter: 79 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: Dood hout/afgestorven tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk ofdorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Groteomvang, vanuit 1 windrichting beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of
dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Schoolstraat 11 boom 289