Von Bönninghausenlaan 1 met een derde zwarte den (links achter het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 238

Eigendom: particulier

Adres: Von Bonninghausenlaan 1, 2161ES Lisse

Aanduiding: links achter het huis

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Zwarte den
Wetenschappelijke naam: Pinus nigra subsp. nigra
Stamdiameter: 83 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Goed
Conditie: Voldoende
Gebrek: Losse tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel:

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Grote omvang, vanuit 1 windrichting beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Ja. Voldoet aan groeiplaatsnormen ‘Handboek bomen 2014’.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Ja. Uniek vanwege grootte.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Von Bönninghausenlaan 1 boom 238