Von Bönninghausenlaan 56 met een zwarte den (links op de hoek)

Deze boom is van de lijst 2020 verdwenen in verband met  slechte conditie

Boomnummer en adres

Boomnummer: 55

Eigendom: particulier

Adres: Von Bonninghausenlaan 56, 2161 ET Lisse

Aanduiding: Links op de hoek van de tuin

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Zwarte den
Wetenschappelijke naam: Pinus nigra subsp. nigra
Stamdiameter: 76 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: Losse tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Status in 2020

Huidige status = niet waardevol

De boom ‘zakt’ langzaam weg. Er is al
1 ingescheurde wortel zichtbaar.
Risico is aanwezig dat de boom bij
een storm omwaait.

Von Bönninghausenlaan 56 boom 55