Von Bönninghausenlaan 1 met een zwarte den (op de hoek met de Westerdreef)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 1109

Eigendom: particulier

Adres: Von Bonninghausenlaan 1, 2161ES Lisse

Aanduiding: links voor het gebouw

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Zwarte den
Wetenschappelijke naam: Pinus nigra subsp. nigra
Stamdiameter: 38 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Goed
Conditie: Voldoende
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of
dorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Onderdeel
van groep met beeldbepalende waarde.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Twijfel of dit historisch pand betreft. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Statis in 2016
Vastgesteld in: –
Huidige status = geen
Gewenste status = waardevol

Von Bönninghausenlaan 1 boom 1109