Wagendwarsstraat 34 met een es (rechts achter het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 1030

Eigendom: particulier

Adres: Wagendwarsstraat 34, 2161 ZJ, 2161GD Lisse

Aanduiding: rechts achter het huis

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone esdoorn ??
Wetenschappelijke naam: Acer pseudoplatanus cv. ??
Stamdiameter: 45 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1970
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: N.v.t.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Vanuit alle richtingen beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: –
Huidige status = geen
Gewenste status = waardevol

Wagendwarsstraat 34 boom 1030

Wagendwarsstraat 34 hoek van der Veldstraat met es

Wagendwarsstraat 34 met een es