Westerdreef voor de Beukenhof met de Beatrixboom (1e boom rechts voor het gebouw)

Boomgegevens en adres

Herdenkingsboom  Beatrix 50 jaar

Boom 1112 bij Westerdreef voor de Beukenhof met een zilverlinde ( 1e boom rechts voor het gebouw)
Contactgegevens
Naam eigenaar: Gemeente Lisse
Contactadres: Heereweg 254, 2161 BS Lisse
E-mailadres: bomen@lisse.nl
Telefoonnummer: 140252

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Zilverlinde
Wetenschappelijke naam: Tilia tomentosa
Stamdiameter: 50 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1988
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Goed
Gebrek: N.v.t.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Herdenkingsboom.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: –
Huidige status = geen
Gewenste status = waardevol

Westerdreef Beukenhof boom 1112

Bordje Beatrixboom

De Beatrixboom voor de Beukenhof