Zwanendreef met 2 Europese hopbeuken (bij Agathapark 1 en t.o. Zwanendreef 10)

Boomgegevens en adres

Boom 350 op de Zwanendreef ( naast Agathapark 1)  en boom 351 ( tegenover Zwanendreef 10)
Contactgegevens
Naam eigenaar: Gemeente Lisse
Contactadres: Heereweg 254, 2161 BS Lisse
E-mailadres: bomen@lisse.nl
Telefoonnummer: 140252

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Europese hopbeuk
Wetenschappelijke naam: Ostrya carpinifolia
Stamdiameter: 43 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Onvoldoende
Gebrek: N.v.t.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol:  Ja. Minder dan 5 volwassen exemplaren van deze boomsoort in
Lisse.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Zwanendreef boom 350 en 351

Zwanendreef met hopbeuken