Zwartelaan 2, 2161 AL Lisse met een beuk (Links voor het gebouw)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 261

Eigendom: particulier

Adres: Zwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Aanduiding: links voor het gebouw

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone beuk
Wetenschappelijke naam: Fagus sylvatica
Stamdiameter: 63 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: N.v.t.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Mogeliijk meerdere bijzondere bomen. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Vanuit alle richtingen
beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Zwartelaan 2 boom 261