In de schaduw der Molenwieken

NIEUWSBLAD Jaargang 3 nummer 4, oktober 2004

In de schaduw der Molenwieken, Joh. Dekker

Ledenprijs EUR 10,00
Prijs niet-leden  EUR 12,50

Uw Vereniging Oud Lisse heeft de hand kunnen leggen op een voor­raadje exemplaren van het boek In de schaduw der Molenwieken, Lisser familie-roman uit de Patriotten-tijd door Joh. Dekker. Dit prachtig gebonden boekwerk waarin een familiegeschiedenis wordt verteld die zich afspeelt in het Lisse van het laatste kwart van de 18e eeuw, is verkrijgbaar door € 12,50 over te maken op rekening­nummer 37 65 34 400 ten name van de Vereniging Oud Lisse onder vermelding van In de schaduw.

Verzendkosten: Bollenstreek gratis, daarbuiten in Nederland EUR 4,50 (1 boek) of EUR 6,75 (meer dan 1 boek). Onder Bollenstreek wordt verstaan: Lisse (inclusief Lisserbroek), Sassenheim, Voorhout, Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom