Kroniek van de Lisser timmerman en molenmaker Cornelis van der Zaal

Kroniek van de Lisser timmerman en molenmaker Cornelis van der Zaal

Kroniek van de Lisser timmerman en molenmaker Cornelis van der Zaal, 1762-1839, door dr. A.J. Kölker

Cornelis van der Zaal maakte aan het einde van zijn leven een compleet overzicht (kroniek) voor zijn zoon van de door hem verrichte werkzaamheden aan alle (ca. 22) door hem gebouwde en/of onderhouden molens in Lisse, Hillegom, Sassenheim, Noordwijkerhout en Voorhout. Een nazaat van Cornelis van der Zaal beheert een verzameling familiedocumenten en stelde rond de eeuwwisseling het dagboek beschikbaar voor transcriptie en publicatie aan de vereniging Ambacht & Gereedschap. Een kopie van het dagboek vormde de basis voor studie en onderzoek van het molenmakersvak. Aangezien het dagboek ook een grote waarde heeft voor de lokale en regionale historie is een eerste aanzet voor de transcriptie in 2006 aan de Vereniging Oud Lisse aangeboden. Het handschrift is vervolgens door Bert Kölker getranscribeerd en voorzien van commentaar met de geschiedenis van de in de Kroniek genoemde molens, geïllustreerd met ca. 100 oude prenten, foto’s en andere afbeeldingen. Kortom een uniek manuscript van belang voor zowel de lokale als regionale geschiedenis.

ISBN/EAN 978-90-815252-0-6
Ledenprijs EUR 15,00
Prijs niet-leden  EUR 17,50

Verzendkosten: Bollenstreek gratis, daarbuiten in Nederland EUR 4,50 (1 boek) of EUR 6,75 (meer dan 1 boek). Onder Bollenstreek wordt verstaan: Lisse (inclusief Lisserbroek), Sassenheim, Voorhout, Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom

Bedrag overmaken naar NL95 RABO 0376 5344 00 tnv De Vereniging Oud Lisse met vermelding van de titel.